Türkmen
Rus
Your ID is:
Çykmak
Säher Guşlar (Janly Ses) - Eziz Artykow
Salgyny göçürmek
0 Halanyldy