Türkmen
Rus
Your ID is:
Çykmak
Bilmen - Mansur Şaripow
Salgyny göçürmek
0 Halanyldy