Türkmen
Rus
Your ID is:
Çykmak
Aslı Şafak - Gitmek mi Kalmak mı Değil, Gitmek mi Kaçmak mı?
Salgyny göçürmek
0 Halanyldy