Türkmen
Rus
Your ID is:
Çykmak
Keloglan - Kirik Ayna
Çagalar üçin
Salgyny göçürmek
0 Halanyldy