Türkmen
Rus
Your ID is:
Çykmak
Sözcüklerinizi Degiştirin, Dünyanız Degişsin - Sedef Kabaş
Salgyny göçürmek
0 Halanyldy