Loading
Zara Muhammedowa - Yza Dolama

Yza Dolama Zara Muhammedowa

Siz bu sahypada Zara Muhammedowa - Yza Dolama aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 11k+  Ýüklenildi: 776
Play Video
  • Ýerine ýetiriji: Zara Muhammedowa
  • Diňlenildi: 11k+
  • Ýüklenildi: 776
  • Dowamlylygy: 02:49
  • Ölçegi: 2 Mb
  • Hil: 96 kbps
  • Goşuldy: 18 Fewral 2022
Maňa salamam berme,
ýanyma gelme,
indi ýüzimi görme,
göwnüme degme

Ýalan eken bary
men bildim kän zady
Diýen sözleň boş bary

Sende geçdi ömrümiň bary
Hiç zat bolmadyk ýaly
saňa parhy ýok

Gitdim çykdym men ýola,
Meni yza dolama,
Gitdim bu şäherden,
Kimden sorasaň sora
Gitdim çykdym men ýola,
Meni yza dolama,
Gitdim bu şäherden,
Sagbol özüňi gora
Beýleki aýdymlary
Ählisini görkez

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak