Loading
Kerim Hally - Gynanýan

Gynanýan Kerim Hally

Siz bu sahypada Kerim Hally - Gynanýan aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 34k+  Ýüklenildi: 2.2k+
  • Ýerine ýetiriji: Kerim Hally
  • Diňlenildi: 34k+
  • Ýüklenildi: 2.2k+
  • Dowamlylygy: 01:20
  • Ölçegi: 1.3 Mb
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 23 Oktýabr 2021
GYNANÝAN

Ynsan çakyn bilmän pesde gürlände,
Belent daglaň laldygyna gynanýan.
Wepaly ýoldaşa ýürek suwsanda,
Itiň, atyň maldygyna gynanýan.

Eli şypa, dili şypa eneleñ,
Her sözleri ýüreklere çenelen,
Sen ynjañda olañ ömri kemeler,
Saçlarynyñ çaldygyna gynanýan.

Basgançaklañ belentlerne dyrmaşyñ,
Bu ýalançy bäş gün ýaýnadarmyşyn,
Düşünemde sahnadygna durmuşyň,
Bu ömürleň roldygyna gynanýan.

Hol suwuňam gözelligi, gazy bar,
Gamyşy bar, gurbagalaň sazy bar,
Arman-arman bu öwgüleň yzy bar,
Oñ akmaýan köldügine gynanýan.

Egerde ýetmeklik isleseñ bagta,
Biliñi guşamak gerekdir pugta,
Halal bol, zähmet çek başartmaz ýogsa,
Bagtly ýollañ kyndygyna gynanýan.

Alyp gitmez dolap üç metr bize,
Kerimhally paýlar bilenin ile.
Şekim ýok,
Şübhäm ýok Hudaýa, dine,
Şübhelileň kändigine gynanýan.GYNANÝAN

Ynsan çakyn bilmän pesde gürlände,
Belent daglaň laldygyna gynanýan.
Wepaly ýoldaşa ýürek suwsanda,
Itiň, atyň maldygyna gynanýan.

Eli şypa, dili şypa eneleñ,
Her sözleri ýüreklere çenelen,
Sen ynjañda olañ ömri kemeler,
Saçlarynyñ çaldygyna gynanýan.

Basgançaklañ belentlerne dyrmaşyñ,
Bu ýalançy bäş gün ýaýnadarmyşyn,
Düşünemde sahnadygna durmuşyň,
Bu ömürleň roldygyna gynanýan.

Hol suwuňam gözelligi, gazy bar,
Gamyşy bar, gurbagalaň sazy bar,
Arman-arman bu öwgüleň yzy bar,
Oñ akmaýan köldügine gynanýan.

Egerde ýetmeklik isleseñ bagta,
Biliñi guşamak gerekdir pugta,
Halal bol, zähmet çek başartmaz ýogsa,
Bagtly ýollañ kyndygyna gynanýan.

Alyp gitmez dolap üç metr bize,
Kerimhally paýlar bilenin ile.
Şekim ýok,
Şübhäm ýok Hudaýa, dine,
Şübhelileň kändigine gynanýan.
Beýleki aýdymlary
Ählisini görkez

: / :
×


Что-бы слушать музыку на Aydym.com без рекламы, а так-же смотреть премиум видеоклипы, купите PREMIUM подписку

Купить PREMIUM