Loading
Kerim Hally - Ýeňmeli boldy

Ýeňmeli boldy Kerim Hally

Siz bu sahypada Kerim Hally - Ýeňmeli boldy aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 2.6k+  Ýüklenildi: 747
  • Ýerine ýetiriji: Kerim Hally
  • Diňlenildi: 2.6k+
  • Ýüklenildi: 747
  • Dowamlylygy: 01:20
  • Ölçegi: 1.2 Mb
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 22 Oktýabr 2021
ÝEŇMELI BOLDY

Ne hä syrdaş galdy, ne ýürekdeş dost,
Öz derdiñi özüñ ýeñmeli boldy.
Sähel yza galsañ, taşlanjagyñ rast,
Hemmeler şan gözläp eñmeli boldy.

Hatarlary geçdigiçe seneleñ,
Ahlak, namys öz kaddyndan kemeler.
"Figura" saklaýan "mährem" eneleñ,
Çagasy çüýşeden emmeli boldy.

Gözlener boş gülki, gözlenmez many,
Adamlañ başynda döwrüñ dumany.
Akylsyzlañ meşhur bolýan zamany,
Danalar sözlerin kemmeli boldy.

Atomdyr, internet, ajap zat gör ne,
Şolaram howp boldy, şatlygyñ ýerne.
Çünki adam käbir döredenlerne,
Öz belent başyny egmeli boldy.

Goýdy, adam halal, haram tirmesin,
Diýýän az: "Galp zatdan gazanç girmesin".
Gepinem etjek däl özge "biznesiñ",
Hajathanalaram teññeli boldy.

Bagyşlañ, çyn sözläp basaýsam közi,
Ajyrak ýañlanar ýüregmiñ sazy.
Bu wagt iller ýalan öwülse, razy,
Hakykat - ýürekleñ tegmili boldy.
: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak