Loading
Beýlekiler - Saçy Kesik - AiNa & Daygo (Ver.2)

Saçy Kesik - AiNa & Daygo (Ver.2) Beýlekiler

Siz bu sahypada Beýlekiler - Saçy Kesik - AiNa & Daygo (Ver.2) aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 905  Ýüklenildi: 180
  • Ýerine ýetiriji: Beýlekiler
  • Diňlenildi: 905
  • Ýüklenildi: 180
  • Dowamlylygy: 04:47
  • Ölçegi: 4.4 Mb
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 14 October 2021
Unutsamam şol günleri
Solan gülleri göwinleri
Unutmaryn beren sözleri
Ol gözleri düwünleri

Öñki ýaly öýkeler zyňsanam döwilmeyän nokia
Belki sen köpbilmiş ýa-da onuň jorasyna kopiýa
Ýanymda ýoklygyň ýamalan ýorganda ýogalya
Görinme gözime bar git baryn bilen ýoga ýan

Bir pursat çagwa çalaja çyn tupanly çadyr
Aramyz üç ädim üşedim köçede üç hepde gülkiñ uçaýsa
Pikirler jyna öwrülýär çynym çyra müñkin öçäýse
Nygtaryn mukamly nagta ýakana gaçan dükan açaýsyn

Göremde wasp edip öleñde tans ederin isleseň mostda
Keseşerin ýok bol bedeniňe ýol belet SSR dostlaň
Gömjek uzakda ýalan nikapda gülişiñ otla
Kellämi gaşap sensizem ýaşaryn ölesim ýokla.
Другие треки этого исполнителя
Ählisini görkez

: / :