Loading
Kerim Hally - Dizaýner bilen söhbet

Dizaýner bilen söhbet Kerim Hally

Siz bu sahypada Kerim Hally - Dizaýner bilen söhbet aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 1.2k+  Ýüklenildi: 216
  • Ýerine ýetiriji: Kerim Hally
  • Diňlenildi: 1.2k+
  • Ýüklenildi: 216
  • Dowamlylygy: 00:47
  • Ölçegi: 763.9 kB
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 14 October 2021
DIZAÝNER BILEN SÖHBETDE

Düýn bir dizaýneriñ öýüne bardym,
Hemem sargyt etdim geñiräk köýnek:
-Modasy ýitmeýän, hemmä gelişýän,
Hemem ýeñil düşsün gyş, ýazda geýmek.

Bolsun bahasy-da hemmä amatly,
Şeýle köýnek tikip bolarmy? - diýdim
Soragy bersemem, beripdim welin,
Jogabyna goşup tokmagam iýdim:

-Ol köýnek eýýäm bar, ady hem "kepen¹",
Gerek bolan wagty aýlanaý - diýdi.
Geýmiñ bahasyndan utanan wagtyñ,
Şol hakynda köpräk oýlanaý - diýdi.
: / :