Loading
Kerim Hally - Kakaň başyň sypamasa (Goşgy)

Kakaň başyň sypamasa (Goşgy) Kerim Hally

Siz bu sahypada Kerim Hally - Kakaň başyň sypamasa (Goşgy) aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 37k+  Ýüklenildi: 2.9k+
  • Ýerine ýetiriji: Kerim Hally
  • Diňlenildi: 37k+
  • Ýüklenildi: 2.9k+
  • Dowamlylygy: 01:08
  • Ölçegi: 1.1 Mb
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 21 Sentýabr 2021
"Kakañ başyñ sypamasa"Ýeñsänden ýel kakyp geçer,
Kakañ başyñ sypamasa .
Ýöräp barýan ýollañ öçer,
Kakañ başyñ sypamasa.

Durmuş saýlar öz merdini,
Başa täç etmez her kimi.
Iller götermez derdiñi,
Kakañ başyñ sypamasa.

Gûnem gizlär ýagtysyny,
Hiç kim bermez artygyny,
Ykbal çalar şarpygyny,
Kakañ başyñ sypamasa.

Ýitirip baýlyk sarpasyn,
Ah, seni kimler ýalkasyn?!
Özüñ-özüñe arkasyñ,
Kakañ başyñ sypamasa.

Çözüşmez hiç kim ýumagyñ
Ýamanlar bolmaz ýamagyñ,
Dolup durar aç damagyñ,
Kakañ başyñ sypamasa.
Beýleki aýdymlary
Ählisini görkez

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak