Loading
Kerim Hally - Nesibe (Goşgy)

Nesibe (Goşgy) Kerim Hally

Siz bu sahypada Kerim Hally - Nesibe (Goşgy) aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 44k+  Ýüklenildi: 3.2k+
  • Ýerine ýetiriji: Kerim Hally
  • Diňlenildi: 44k+
  • Ýüklenildi: 3.2k+
  • Dowamlylygy: 00:57
  • Ölçegi: 914.9 kB
  • Hil: 128 kbps
  • Goşuldy: 18 Sentýabr 2021
NESIBE

Nesip etse, hor eşegem,
Bir begzadañ maly bolar.
Kimler ir, kim giç düşüner,
Nesibäñde bary bolar.

Din-ymmata şübheliler,
Hak islese kary bolar.
Geljegiñi bir O biler,
Nesibäñde bary bolar.

Beglere näz eden hüýrler,
Bir çopanyñ ýary bolar.
Dostum muña "Ýazgyt" diýrler,
Nesibäñde bary bolar.

Alla saña ogul berse,
Alty, Bäşim, Çary bolar.
Asman gaçyp, Ýer çöwrülse,
Nesibäñde bary bolar.

Ömür boýy mal-mülk gözlän,
Öz nebsine tazy bolar.
Baýar Tañra şükür eýlän,
Nesibäñde bary bolar.
Beýleki aýdymlary
Ählisini görkez

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak