Loading

Konsert Watan


IÑ ÝOKARY HILLI, AMATLY, OWADAN DIWANLAR, MATRASLAR, TROÝKALAR, ŽURNAL STOLLAR, TELEWIZOR PODSTAWKAlar.

Türkiýäniň ýokary hilli Materiallaryndan Taýýarlanan TÜRK -TÜRKMEN ÖNÜMlerI ELTIP BERME hyzmaty.

BANK ARKALY TOLEG (Перечисление) TERMINALDAN TOLEmek hyzmaty

AMATLY BAHA ÝOKARY HIL RESTOWRASIÝA Işleri Zakaz boýunça Diwanlary, Ugaloklary ýasaýarys.

BELLIK: Matraslar NAGT däl tölege degişli däldir!!!

Adresimiz: Aşgabat şäheri, Obýzednoý Köçe "ÖSÜŞ GURLUŞUK" bina 2- nji GAT.

İş wagty: 8:30 - 19:00 çenli, Dynç günsiz‼

Tel: 861-30-22-55 GELÝÄN awtobuslar 27, 43, 3lik.

Balkanabat, "USSAT" Söwda merkezi (trassa, Karyer) "HAZAR"

Söwda merkezi, 1nji Gat, N113; 114. "BELLI" Mebel dükany +99362427087 ; +99361897097

Daşoguz şäheri, "TÄZE ÖÝ" söwda merkezi 2-nji gat (Aşgabat taksi duralgasynyñ ýany) +99362540986 ; +99363507933

 

 

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak