Loading

Älem Toý mekany


Toÿdyr-sadakalaryñyzy artykmaç pul harçlaman, ÿokary derejeli geçirmek arzuwyñyz barmy? Onda Paÿtagtymyzyñ ajaÿyp Bagt Köšginde ÿerlešÿän "Älem" we "Çešme" Toÿ Mekany siziñ hyzmatyñyzda. Diñe bizde iñ amatly bahalardan, 140 manatdan bašlaÿan toÿ tagamlary we toÿ edÿänler üçin Bagt Köšgindäki "Älem" we "Çešme" Toÿ Mekanynyñ öz sowgatlary:

 1. Tort 
 2. Dijey
 3. Diktor (Tamada)
 4. Gelin üçin Fata koynek
 5. Dondurma (Morojenoe)
 6. Monitor
 7. Zalyñ bezegleri 
 8. Ÿašlaryñ fotosuraty 
 9. Bagšylar üçin ses enjamlary (aparat)
 10. Yšklandyrjy çyralar
 11. Myhmanhana ( otel lÿuks )
 12. Bezegli gelin ulagy ( Limuzin,Kabriolet ) 

Sadaka edÿänler üçin bolsa 70 manatdan bašlaÿan sadaka tagamlary hem-de sowgatlyk:
1. Zalyñ bezegleri 
2. Atgulak 
3. Yšk hem ses enjamlary size garašÿar 

Aýratynlyklar:

1) "Älem" we "Çešme" Toÿ Mekanynyñ ÿene-de bir aÿratynlygy, 36 aÿ ( 3 ÿyl ) möhlet bilen karzyna ( kredit ) toÿ edip bermek hyzmaty bardygyny ÿatladÿar 

2) "Älem" we "Çešme" Toÿ Mekanynyñ ÿene-de bir aÿratynlygy, 24 aÿ ( 2 ÿyl ) möhlet bilen göterimsiz we girewsiz karzyna ( kredit ) 50% göterimini geçirip, 50 % göterimine garašaryna toÿ edip bermek hyzmaty bardygyny ÿatladÿar

Tölegleri nagt we nagt däl görnüšinde, hem-de Bank kartlary arkaly geçirip bilersiñiz.

Habarlašmak üçin telefon belgilerimiz: 
+99312950637 
+99362276161 
+99363548787 

Arzuwlaryñ hasyl bolÿan ÿeri, "Älem" we "Çešme" Toÿ Mekanyna hoš geldiñiz!

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak