Loading

Nurly Asman


NURLY ASMAN" 

ÝOKARY HILLI HEM-DE AMATLY WE ELÝETERLI BAHADAN TOÝ DABARALARYŇYZY WE SADAKALARY DOLYLYGYNA MENÝU DÜZMEK ARKALY GURNAMAK HYZMATLARYMYZY HÖDÜRLEÝÄRIS.

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ:

 • GÖÇME RESTORANLAR;
 • HAN ÇADYRLAR;
 • GÜMMEZLI ÇADYRLAR;
 • GARA ÖÝLERI;
 • STOL-STUL WE GAP-GAÇ TOPLUMLARY;
 • KOFE-BAR STOLY;
 • GAZAN-OJAK, GÜPILER  we ş.m. 

BEZEG HYZMATLARY:

 • HOWLY WE PODÝEZD BEZEGLERI;
 • AWTOULAG BEZEGLERI.

GOŞMAÇA HYZMATLAR:

 • ISLEGLERIŇIZE GÖRÄ BIRI-BIRINDEN TAGAMLY GYZGYN WE SOWUK NAHARLAR, IÇGILER we TORTLAR, HER DÜRLI  IŞDÄ AÇARLAR;
 • HER DÜRLI TER MIWE WE ŞIRIN IR – IÝMIŞLER;
 • ELI ŞIRIN, IŞINE EZBER AŞPEZLER (ÇIŞLIKÇILER);
 • ÇALASYN OFISIANT WE GAP-GAÇ ÝUWUJY IŞGÄRLER, SIZIŇ HYZMATYŇYZDA.

Toý we sadakalara degişli ähli hyzmat bir ýerde jemlenen.

 • DABARASY SIZDEN - HYZMATY BIZDEN!
 • ALADALARYÑYZY BIZE GOÝUÑ!

Habarlaşmak üçin:

Salgymyz: Aşgabat şäheri.

ÄHLI SORAGLARYÑYZ ÜÇIN HABARLAŞYP BILERSINIZ!

 

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak