Loading

Wild Craft


Türkmenistanda ilkinji resmi dükanyny açan Hindistanyň «Wildcraft» (Waýldkraft) brendi ähli harytlaryny ýarym bahasyna hödürleýär.

Harytlarymyz:

  • sport egin-eşikler
  • sport aýakgaplar
  • mekdep rýukzaklar
  • syýahatçylyk rýukzaklar
  • ýatymlyk torbalar
  • çadyrlar
  • ýagyşdan goraýjylar
  • çemodanlar
  • aksessuarlar

 "Wildcraft" brendiniň ähli rýukzaklary we aksessuarlary önümçilik defektine garşy kepillendirilendir. Dükan satyn alan harydyňyzy ulanmadyk ýa-da zaýalamadyk ýagdaýyňyzda, satyn alan günüňizden başlap 3 güniň içinde çalşyp bermek hyzmatyny hem hödürleýär.

Eltip bermek hyzmatyndan hem-de gapyda töleg etmek mümkinçiliginden peýdalanyp bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin:

Internet:

Salgysy: «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, «Wildcraft» dükany, dükan C34a

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak