Loading

About us


Aydym.com – Aýdym-saz portaly

Ýüklemek üçin:

Google Play: Aydym Play Market

App Store: Aydym App Store

APK Ýüklemek: Aydym.com APK

Web saýty: aydym.com

 

Esasy mümkinçilikleri:

  • Siziň üçin ýörite trend we täze aýdymlaryň sanawy.

 

  • Siziň üçin taýyn pleýlistler.

 

 

  • Aýdymlary halanlarym bölümine saýlap bilinmegi

 

 

  • Islege görä pleýlist düzilip bilinmegi

 

  • Halan bagşyňyzyň aýdymlaryny diňläp bilersiňiz.

 

  • Bölümlere baş sahypadan aňsat geçip bilersiňiz

 

  • Başgada  gara tema, žanrlar, albomlar, bagşylaryň profili ýaly funskiýalary ulanyp bilersiňiz.

 

Habarlaşmak üçin:  info@aydym.com ýa-da moderteam@aydym.com 

Instagram: aydymcom_officiall

 

 

 

: / :