Loading

Ruhabat Toý Mekany


 "Ruhabat" Toý mekany
    Hormatly müşderilerimize öňünden tölegsiz 36 aýa çenli toý we toý hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini bank arkaly we ýyllyk göterimsiz we girewsiz toý mekanyň özi bilen özara şertnama baglaşmak arkaly 30% göterimini geçirip 70% göterimini bolsa 36 aýa çenli garaşaryna toý edip bermek hyzmatynyñ bardygyny size habar berýäris.
     "Ruhabat" toý mekany siziň üçin  150 manatdan başlaýan toý menýulary  we toy edyänler üçin "Ruhabat" toý mekanynyñ adyndan şu sowgatlary berýär:
1) TORT
2)  DJ
3) DIKTOR (TAMADA)
4) GELIN ÜÇIN FATA KÖÝNEGI
5) DOÑDURMA (мороженое)
6) MONITOR
7) ZALYÑ BEZEGLERI
8) ÝAŞLARYÑ FOTO SURATY
9) BAGŞYLAR ÜÇIN SES ENJAMLAR
10) YŞYKLANDYRYJY ENJAMLAR
       
        Sadaka edŷänler üçin bolsa 70 manatdan başlaýan sadaka menýulary hem-de sadaka edŷänler uçin "Ruhabat" toý mekanynyñ adyndan aşakdaky sowgatlary  berýär:

1) MONITOR
2) BAGŞYLAR ÜÇIN SES ENJAMLAR
3) YŞYKLANDYRJY ENJAMLAR
4) ZALYÑ BEZEGLERI

"Ruhabat" Toý Mekanynyñ toý palatalaryny hem 36 aýa çenli karzyna gurnap bermek hyzmaty  we biziň Han palatalarymyzy sargyt eden müşderimize jaý bezegini sowgat berýäris we içiniň mebýusyny goşmaça sargyt edilende gelinalyjy maşyny hem sowgat berýär!
   Biziñ salgymyz Aşgabat şäheri  90razýezd Ruhabat söwda merkezi.
   Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz

 Tel:  +99365668182

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak