Loading

Altyn Balyk


5-nji awgustda «Altyn balyk» restoranynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Şöhrat Saparowyň  janly çykyşy geçiriler.

Janly aýdym diňläp, maşgalaňyz bilen oňat dynç almak isleýänler üçin bu ajaýyp mümkinçilikdir. «Altyn balyk» restorany bolsa müşderilere datly tagamlaryny hödürlär.

Giriş öňünden sargyt boýunça amala aşyrylar.

Sargyt etmek üçin şu telefon belgilerinden habarlaşyp bilersiňiz: +993 65 02-58-68+993 64 62-00-07+993 65 53-15-15
Instagram: @mayyl.delivery
Tmcars: maýyl delivery

 

ALTYN BALYK KAFEMIZDE:

 • Her hepdäniň dynç güni kafe gelip oturanlar üçin ähli tagamlara 20% arzanladyş yglan edilýär;
 • Her hepdäniň duşenbe güni eltip bermek hyzmaty mugt, galan günlerde sargydyň möçberi 250 manatdan geçse mugt;
 • Korporatiw oturyşyklar üçin 15% arzanladyş hereket edýär.

«Maýyl Delivery» şu baýramçylyk naharlaryny öňünden sargyt esasynda taýýarlaýar:

 • Mangal, podnos №1,2,3
 • Tamdyrlama
 • Han palaw
 • (Şa) Altyn bekre
 • Hamyra dolanan goýun budy
 • Duzda gömülen bitin balyk
 • Almaly bitin ördek
 • Bitin induk

Tagamlary eltip bermek hyzmaty tiz wagtda amala aşyrylýar!

Sargyt etmek üçin şu telefon belgilerinden habarlaşyp bilersiňiz: +993 65 02-58-68+993 64 62-00-07+993 65 53-15-15
Instagram: @mayyl.delivery
Tmcars: maýyl delivery


MENÝU:

 • MANGAL (МАНГАЛ)
 • BALYK TAGAMLAR
 • DÖNER
 • FAST FOOD (BURGER)
 • PIZZA
 • PIDE
 • GYZGYN NAHARLAR
 • HAMYRLY (MUÇNOÝ) NAHARLAR
 • TÜRK NAHARLAR
 • MILLI NAHARLAR
 • GARNIRLER
 • IŞDÄ AÇARLAR (SALATLAR)


DYNÇ ALMAK SIZDEN, GURNAMAK BIZDEN!

TM CARS: MAÝYL DELIÝERY

HABARLAŞMAK ÜÇIN: +99365531515 / +99365025868

 

BELLIK: 1 GÜN ÖŇÜNDEN ZAKAZ

 

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Что-бы слушать музыку на Aydym.com без рекламы, а так-же смотреть премиум видеоклипы, купите PREMIUM подписку

Купить PREMIUM