Loading

Haly arassalaýjy


Haly Ýuwujy Merkezi. 

Artykmaçlygymyz:

 •  Ýokary hilli hyzmat
 •   Arassa hyzmat
 •   Amatly hyzmat
 •   Äkidip getirme hyzmaty mugt

   Hyzmatlar:

 • Dürli görnüşdäki halylar
 • El halylar
 • Diwanlar
 • Matraslar
 • Ýumşak mebeller
 • Adiýollar
 • Düşekler
 • Ýassyklar
 • Jalýuzlar
 • Tutylar

Mundan başgada halylaryň gyrasyny kesip owerlok edip berýäris.

Habarlaşmak üçin:

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak