Pöwrize Gulamowa/Tags:Powrize Gulamowa

Pöwrize Gulamowa

   4 aýdym/eser.
955 Jemi diňlenen sany
309 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Pöwrize Gulamowa
Gysgaça maglumat türkmen aýdymlary mp3 we şekilli aýdymlary TAGS:Powrize Gulamowa