30663 Jemi diňlenen sany
8278 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Nara nara
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Nara nara
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän