39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
42811 Jemi diňlenen sany
11793 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ol eretdi meni
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ol eretdi meni
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän