38 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
40536 Jemi diňlenen sany
11653 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Barsam görmesem
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Barsam görmesem
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän