264117 Jemi diňlenen sany
52612 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Nebsim agyrýar
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän