17713 Jemi diňlenen sany
4021 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýýän seni
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Arslan Nuryýew - Gözleriň (Saz Arslan Nuryýew Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Gözleriň Arslan Nuryýew - Söýýärin Arslan Nuryýew - Owadan gözel Arslan Nuryýew - Türkmen gyzy Arslan Nuryýew - Söýgim diýmäge Arslan Nuryýew - Läläm Arslan Nuryýew - Söýýän seni Arslan Nuryýew - Akja gar Arslan Nuryýew - Perwana Arslan Nuryýew - Älemde owaz Arslan Nuryýew - Söýýän diý Arslan Nuryýew - Melek sen Arslan Nuryýew - Taze ýyl Arslan Nuryýew - Dolan aý Arslan Nuryýew - Sen asmanyň aýy (Saz Arslan Nuryýew Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Ynan ezizim (Saz Döwran Nepesow Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Ýollaýan salam (Saz Döwran Nepesow Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Garaşýan ýar Arslan Nuryýew - Ýolla jogap Arslan Nuryýew - Türkmen gyzy Arslan Nuryýew - Söýgim sowgat ýadygär Arslan Nuryýew - Söýgülim Arslan Nuryýew - Sende ýarym Arslan Nuryýew - Garaşan wagtym Arslan Nuryýew - Türkmen gyzy Arslan Nuryýew - Oňamok sensiz Arslan Nuryýew - Ýar saňa (Sözi Öwez Kertikow Sazy Döwran Nepesow) Arslan Nuryýew - Ýalňyz men Arslan Nuryýew - Suratyň Arslan Nuryýew - Söýgülim Arslan Nuryýew - Sensiz Arslan Nuryýew - Oňamok sensiz Arslan Nuryýew - Gülim garaş Arslan Nuryýew - Garaş (Saz Arslan Nuryýew Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Rugsat ber söýmäge (Saz Arslan Nuryýew Söz Öwez Kertikow) Arslan Nuryýew - Sensiz Arslan Nuryýew - Söýgülim geldi Arslan Nuryýew - Watan (Saz Döwran Nepesow sözi Myrat Ömürow) Arslan Nuryýew - Sensiň Arslan Nuryýew - Gaşlary gara Arslan Nuryýew - Täze ýyl Arslan Nuryýew - Gel söýenim Arslan Nuryýew - Gülüm garaş Arslan Nuryýew - Sende ýarym Arslan Nuryýew - Sensiz Arslan Nuryýew - Oňamok sensiz Arslan Nuryýew - Leýlim