19238 Jemi diňlenen sany
5877 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gel ýaraşaly
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Aýgülim Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Unutdyňmy ýar Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Dört örüm saçly (Saz Ata Esadow Söz Täçli Gurbanow) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Diýme söýemok Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gel ýaraşaly Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gelmediň Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Barlygyňda söýerin Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Bagtyhan Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Sen dälmi Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Göresim geldi Mekan Baýjaýew (Rejepow) - (& Sona Atamyradowa) - Çopan ýigit Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Çeper gyz Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ynan maňa (Saz Ýazmuhammet Baýjayew Söz Annabaýram Aýdogdyýew) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Aşgabadym (Saz Annabaýram Aýdogdyyew Söz Annabaýram Aýdogdyýew) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gara gözleň Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Suw ber içeli (Saz Halk sazy; Söz Görogly) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýarym (Saz Annabayram Aýdogdyýew Söz Annabaýram Aýdogdyýew) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Sen Aý Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Elleriňi ber Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Sen Bolmasaň Ýanymda Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Owadan Aýym Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýar ýar Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gel ýaraşaly (Minus/karaoke) Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Owadan Aýym Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Gara gözleriň Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Owadan gyz Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýar ýar Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýar Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Sen bolmasaň Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Ýarym, Gel, we Sen Mekan Baýjaýew (Rejepow) - (ft SBeater) Nary nary Mekan Baýjaýew (Rejepow) - (ft SBeater) Toý aýdymy Mekan Baýjaýew (Rejepow) - (Rejepow) - Perim ýetenok Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Göresim geldi Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Şirinjanym Mekan Baýjaýew (Rejepow) - Şäheriň owadan gyzy