10294 Jemi diňlenen sany
3086 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Aman Aýdogdyýew) - Aşyklar diýsinler täzesi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Jahan Tagyýewa - Arkadagym sen dünýäsiň (Saz Begenç Saparlyýew Söz Gözel Şagulyýewa) Jahan Tagyýewa - Söýgi ýoly (Nikolaý Ýakimow Söz Oguljahan Orazgyljowa) Jahan Tagyýewa - Sen Jahan Tagyýewa - Ilimiň Arkadagy Jahan Tagyýewa - Ädimlerinden (Saz Togrulbeg Artykow Söz Gözel Şagulyýewa) Jahan Tagyýewa - Gurban bolaýyn Jahan Tagyýewa - Döwlet Berkaradyr Döwur bagtyýar Jahan Tagyýewa - Bagt ýyldyzym Jahan Tagyýewa - Arkadag (Saz Arzuw Hudayberdiýew Söz Döwletgeldi Annamyradow) Jahan Tagyýewa - Söýgümizi goraly Jahan Tagyýewa - Diňe sen Jahan Tagyýewa - Söýýärin seni Jahan Tagyýewa - Seniň ucin Jahan Tagyýewa - Gözlerinden gitmäýin (Saz Begenç Saparlyýew Söz Nurgözel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - Hasrat getirer (Saz Begenç Saparlyýew Söz Nurgözel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - Aşyklar Jahan Tagyýewa - Galkynyşly toýly mekan (Saz Begenç Saparlyýew Nurgozel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - (&Aman Aýdogdyýew) - Gözledim seni (Aýdyşyk) Jahan Tagyýewa - (&Aman Aýdogdyýew) - Aşyklar diýsinler täzesi Jahan Tagyýewa - Gijeler Jahan Tagyýewa - Garaşýan Jahan Tagyýewa - Eneler Jahan Tagyýewa - Bahar geldi Türkmenistana Jahan Tagyýewa - Watan Jahan Tagyýewa - Unutma Jahan Tagyýewa - Sag bol Arkadag (Saz Kerim Ylýasow Söz Nurgözel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - Ajaýyp söýgi (Saz Nikolaý Ýakimow Söz Oguljahan Orazgyljowa) Jahan Tagyýewa - Menden galar Jahan Tagyýewa - Sensiz Jahan Tagyýewa - Watanymyň Arkadagy Jahan Tagyýewa - Men bagtly (Saz Mekan Öwlüýagulyýewa Söz Oguljahan Orazgylyjowa) Jahan Tagyýewa - Ene ýüregi Jahan Tagyýewa - Mähriban eneler (Söz Saz Bäşim Hallyýew) Jahan Tagyýewa - Türkmenistanym Jahan Tagyýewa - Söýgä barýan ak ýollar (Saz Begenç Saparlyýew Söz Nurgözel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - Sendedir ýar (Saz Begenç Saparlyýew Söz Nurgözel Gozlyýewa) Jahan Tagyýewa - Bagtly boluň Jahan Tagyýewa - Karkaranyň aýdymy Jahan Tagyýewa - Seň baryňda Jahan Tagyýewa - Söýgim Jahan Tagyýewa - Duýmadyňmy Jahan Tagyýewa - Laçynym Jahan Tagyýewa - Habar al Jahan Tagyýewa - Beýan edeli