121898 Jemi diňlenen sany
45408 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Biwepa /Gitara
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Pälwan Halmyradow - Türkmen gözeli Pälwan Halmyradow - Sen ýok Pälwan Halmyradow - Daşlaşma Pälwan Halmyradow - Ýaryndan ogryn Pälwan Halmyradow - Arzuwlar Pälwan Halmyradow - Annasoltanym Pälwan Halmyradow - Meňli /Gitara Pälwan Halmyradow - Gurbanjemalym /Gitara Pälwan Halmyradow - Aýjemal /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýokdur taýyň Agyz taýyň /Gitara Pälwan Halmyradow - Daň Şemaly /Gitara Pälwan Halmyradow - Dilber /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýazjemal /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýatla Meni /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýatlaýan Seni /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýadynda Dälmi /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýatlaryn Seni /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýalňyz Sazanda /Gitara Pälwan Halmyradow - Ýadymdan çykmaz Aýnam /Gitara Pälwan Halmyradow - Uzukjemalym /Gitara Pälwan Halmyradow - Uyaldym /Gitara Pälwan Halmyradow - Utanar /Gitara Pälwan Halmyradow - Sözlerim Ýatyr /Gitara Pälwan Halmyradow - Unutman /Gitara Pälwan Halmyradow - Tylla /Gitara Pälwan Halmyradow - Söýýan /Gitara Pälwan Halmyradow - Syganka /Gitara Pälwan Halmyradow - Türkmen Gözeli Pälwan Halmyradow - Tawusym /Gitara Pälwan Halmyradow - Söýmedik Bolsan /Gitara Pälwan Halmyradow - Soltanym /Gitara Pälwan Halmyradow - Suwa Gelipdir /Gitara Pälwan Halmyradow - Owgan /Gitara Pälwan Halmyradow - Teşne /Gitara Pälwan Halmyradow - Saz 3 /Gitara Pälwan Halmyradow - Şekerim /Gitara Pälwan Halmyradow - Ömri Zaýa /Gitara Pälwan Halmyradow - Näme Sen /Gitara Pälwan Halmyradow - Saz 4 /Gitara Pälwan Halmyradow - Nurdan gelin /Gitara Pälwan Halmyradow - Rowaýat /Gitara Pälwan Halmyradow - Saz 2 /Gitara Pälwan Halmyradow - Muhammet /Gitara Pälwan Halmyradow - Munda /Gitara Pälwan Halmyradow - Ne Bag Duýdy Ne Bagban /Gitara Pälwan Halmyradow - Saz 1 /Gitara Pälwan Halmyradow - Maksatjan /Gitara Pälwan Halmyradow - Men Aglaýyn /Gitara Pälwan Halmyradow - Maýam /Gitara Pälwan Halmyradow - Mähri /Gitara Pälwan Halmyradow - Mugallym /Gitara Pälwan Halmyradow - Leýla /Gitara Pälwan Halmyradow - Leýli /Gitara Pälwan Halmyradow - Läläm /Gitara Pälwan Halmyradow - Laçynym /Gitara Pälwan Halmyradow - Läläm Bile /Gitara Pälwan Halmyradow - Kyseýän /Gitara Pälwan Halmyradow - Humaýym Pälwan Halmyradow - Her ýana /Gitara Pälwan Halmyradow - Käte Pälwan Halmyradow - Jemalym /Gitara Pälwan Halmyradow - Hany /Gitara Pälwan Halmyradow - Gül bebeýim /Gitara Pälwan Halmyradow - Gumly gelin /Gitara Pälwan Halmyradow - Gülhanym /Gitara Pälwan Halmyradow - Gizlenme ýar /Gitara Pälwan Halmyradow - Gözel Mary /Gitara Pälwan Halmyradow - Geldim /Gitara Pälwan Halmyradow - Gelin /Gitara Pälwan Halmyradow - Gerek boldy Munda /Gitara Pälwan Halmyradow - Gelmedimmi /Gitara Pälwan Halmyradow - Geýinipdir /Gitara Pälwan Halmyradow - Çagajyk /Gitara Pälwan Halmyradow - Garaşýan /Gitara Pälwan Halmyradow - Gel Aýnam /Gitara Pälwan Halmyradow - Bir zaman gel Aýnam /Gitara Pälwan Halmyradow - Döneyin /Gitara Pälwan Halmyradow - Biwepa /Gitara Pälwan Halmyradow - Deňiz Guşum /Gitara Pälwan Halmyradow - Daýzamyn Gyzy /Gitara Pälwan Halmyradow - Bir Dem /Gitara Pälwan Halmyradow - Bagyşla Eje /Gitara Pälwan Halmyradow - Biwepa ýar /Gitara Pälwan Halmyradow - Aýtsana Aýnam /Gitara Pälwan Halmyradow - Bagyşla /Gitara Pälwan Halmyradow - Aýdaysana Adyny /Gitara Pälwan Halmyradow - Aý Joram /Gitara Pälwan Halmyradow - Aýjemalym /Gitara Pälwan Halmyradow - Aý Läläm /Gitara Pälwan Halmyradow - Aýyrma Pälwan Halmyradow - Arsarynyň Gyzy Pälwan Halmyradow - Armanda /Gitara Pälwan Halmyradow - Akjam /Gitara Pälwan Halmyradow - Annasoltan /Gitara Pälwan Halmyradow - Amar Mio /Gitara Pälwan Halmyradow - Aman Gelerin /Gitara Pälwan Halmyradow - Aglama Dunýäm /Gitara Pälwan Halmyradow - Aglama ezizim Aglama /Gitara Pälwan Halmyradow - Aglama /Gitara Pälwan Halmyradow - Ak Pata /Gitara Pälwan Halmyradow - Sensiz Pälwan Halmyradow - Ah ýanarym Pälwan Halmyradow - Ýol Pälwan Halmyradow - Biwepa ýar Pälwan Halmyradow - Nokat