25 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
11202 Jemi diňlenen sany
5354 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Owadan (Saz Begenç Gurbanow Soz Myrat Ömürow)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän