17615 Jemi diňlenen sany
4741 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Arkadagym bilen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän