30730 Jemi diňlenen sany
8293 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Aşgabat (Saz Baýram Hojatow Söz Hemra Muhammedow)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän