33490 Jemi diňlenen sany
13414 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Daň şemaly
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Nury Hudaýgulyýew - Geçer günler Nury Hudaýgulyýew - Ykbalym Nury Hudaýgulyýew - Mylaýym Nury Hudaýgulyýew - Ykbalym Nury Hudaýgulyýew - Ykbalyma ýüzlenme Nury Hudaýgulyýew - Ýatlamadyň Nury Hudaýgulyýew - Maral (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Ýadyňda sakla Nury Hudaýgulyýew - Söýgülimiň birje sözi Nury Hudaýgulyýew - Ýaş heläk edýär Nury Hudaýgulyýew - Ýadygär gülüm (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Ýadyňda dälmi Nury Hudaýgulyýew - Toý walsy Nury Hudaýgulyýew - Söýgülimiň birje sözi (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Şadyýan gözel (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Salam mekdep Nury Hudaýgulyýew - Paraw bibim Nury Hudaýgulyýew - Söýgülim Nury Hudaýgulyýew - Seni söýdim (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Sende gyz (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Sende gyz Nury Hudaýgulyýew - Obadaş gyz Nury Hudaýgulyýew - Öwrülmezmi Nury Hudaýgulyýew - Maral Nury Hudaýgulyýew - Ilkinji söýgim Nury Hudaýgulyýew - Kandadyr kanda (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Lýublýu tebýa Nury Hudaýgulyýew - Kemsitmedinmi Nury Hudaýgulyýew - Küýseýän Nury Hudaýgulyýew - Gurbanjemalym (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Ilkinji söýgim (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Hoş sözleri aýdyň birek birege Nury Hudaýgulyýew - Hoş gal mekdep Nury Hudaýgulyýew - Hamana Nury Hudaýgulyýew - Gülleriň seniň Nury Hudaýgulyýew - Gurbanjemalym Nury Hudaýgulyýew - Gülüm Nury Hudaýgulyýew - Gülüm (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Gözleriňe döneýin Nury Hudaýgulyýew - Güle güle Nury Hudaýgulyýew - Gözleriň Seniň Nury Hudaýgulyýew - Gözleriň seniň (gitara) Nury Hudaýgulyýew - Gözledim seni Nury Hudaýgulyýew - Geregim (Gitar) Nury Hudaýgulyýew - Dönmenem senden (Gitar) Nury Hudaýgulyýew - Gelsin Aýjemal Nury Hudaýgulyýew - Daň şemaly Nury Hudaýgulyýew - Aýryldym Nury Hudaýgulyýew - Bahar geldi Nury Hudaýgulyýew - Aýly Agşam Nury Hudaýgulyýew - Aýryldym (Gitar) Nury Hudaýgulyýew - Ala Bahar Nury Hudaýgulyýew - Seni söýdüm Nury Hudaýgulyýew - Ykbalym