5844 Jemi diňlenen sany
1190 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gördümi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Läle Begnazarowa - Nuruň unutma Läle Begnazarowa - Durnalar (Saz Akmyrat Çaryýew Söz Geldi Bäşiýew) Läle Begnazarowa - Jan Türkmenistan Läle Begnazarowa - Eziz Watanym Läle Begnazarowa - Ak ýollar Läle Begnazarowa - Ýatla ýarym (Saz Kakabaý Annanepesow Söz Ylýas Hommadow) Läle Begnazarowa - Jan ejem Läle Begnazarowa - Sorama (Saz Ajap Rejepowa Söz Gurban Rejepow) Läle Begnazarowa - Gelmediň Läle Begnazarowa - Ezizim Läle Begnazarowa - Käbäm Läle Begnazarowa - Ýaşasym gelýär Läle Begnazarowa - Ýaşasym gelýär Läle Begnazarowa - Şöhrat Watana (Saz Begenç Saparlyýew Söz Akmyrat Rejepow) Läle Begnazarowa - Arkadaga alkyş (Saz Ajap Rejepowa Söz Kakamyrat Rejepow) Läle Begnazarowa - Boýlaryňa Läle Begnazarowa - Selbinýaz (Saz Halk sazy Söz Saýatly Hemra dessanyndan) Läle Begnazarowa - Bagtyýarlyk zamanda (Saz we Söz: Öwezmyrat Oradow) Läle Begnazarowa - Arkadag Läle Begnazarowa - Mähriňi küýsedim eje (Saz Ajap Rejepowa Söz Myrat Ömür) Läle Begnazarowa - Käbäm (Saz Ajap Rejepowa Söz Kakamyrat Rejepow) Läle Begnazarowa - Bilen barmy (Saz Halk sazy; Söz Mätäji) Läle Begnazarowa - Gün şöhlesi Läle Begnazarowa - Arkadag (Saz Söz Öwezmyrat Oradow) Läle Begnazarowa - Gördümi Läle Begnazarowa - Arkadag Läle Begnazarowa - Owadan Läle Begnazarowa - Barmy Läle Begnazarowa - Ýatla ýarym Läle Begnazarowa - Hatyrjem bolgun Läle Begnazarowa - Bedewler Läle Begnazarowa - Türkmen gelin-gyzlary Läle Begnazarowa - Käbäm