30656 Jemi diňlenen sany
8278 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Söýýän diýme
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Söýýän diýme
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän