39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
42348 Jemi diňlenen sany
11585 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýar isleseň
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýar isleseň
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän