394445 Jemi diňlenen sany
98059 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Beýleki eserleri Hajy Ýazmämmedow - (Sahydursyn Hojakowa) - Küýseginde ýar Hajy Ýazmämmedow - Ýarym gel Hajy Ýazmämmedow - (&Züleýha Kakaýewa) Söýgi hatlary Hajy Ýazmämmedow - Diýme maňa Hajy Ýazmämmedow - (ft Perhat Ataýew & Mekan A) - Arzuwlar hasyl bolsun Hajy Ýazmämmedow - Balam Hajy Ýazmämmedow - Aýsoltan Hajy Ýazmämmedow - (ft Bego) - Söýgi mende Hajy Ýazmämmedow - (&Züleýha Kakayewa) - Ýanyňa barýan Hajy Ýazmämmedow - Söýmek üçin Hajy Ýazmämmedow - Gidäýseň Hajy Ýazmämmedow - Balam Hajy Ýazmämmedow - Kalbym sende (Saz Baýram Nobatow Söz Hajy Ýazmämmedow) Hajy Ýazmämmedow - Köne güzer Hajy Ýazmämmedow - Ezizim (Saz, SözTogrulbeg Artykow) Hajy Ýazmämmedow - Nirede sen (Saz Arzuw Hudaýberdiýew Söz Hajy Ýazmammedow) Hajy Ýazmämmedow - Garaýan men saňa (Saz Arzuw Hudaýberdiyew Söz Hajy Ýazmammedow) Hajy Ýazmämmedow - Sen bagymyň bilbili (Saz Arzuw Hudaýberdiyew Söz Hajy Ýazmammedow) Hajy Ýazmämmedow - Aşyk eýledin (Saz Baýram Nobatow Söz Arslan Amanow) Hajy Ýazmämmedow - Gel ezizim ýanyma (Saz Ýakup Şamyradow; Söz Annabaýram Aýdogdyýew) Hajy Ýazmämmedow - (& Eldar Ahmedow & Yslam Baýmyradow) - Läligim diňlemeýär Hajy Ýazmämmedow - Gözleri owadan Hajy Ýazmämmedow - Git sen ýüregimden Hajy Ýazmämmedow - (ft Züleýha Kakaýewa) - Maýagözel Hajy Ýazmämmedow - Anora Hajy Ýazmämmedow - Sazy söý Hajy Ýazmämmedow - Ýazgül Hajy Ýazmämmedow - Sagat Hajy Ýazmämmedow - Ýitirdinmi Hajy Ýazmämmedow - Janeý janeý Hajy Ýazmämmedow - Ýar ýar Hajy Ýazmämmedow - (& Meýlis) - Kakam Hajy Ýazmämmedow - Sona Hajy Ýazmämmedow - Mährijan Hajy Ýazmämmedow - Söý meni Hajy Ýazmämmedow - Bar bar Hajy Ýazmämmedow - Söýen ýarym Hajy Ýazmämmedow - Nurjemalym Hajy Ýazmämmedow - Ýatlama Hajy Ýazmämmedow - Bolaýyn Hajy Ýazmämmedow - Jemile Hajy Ýazmämmedow - Biwepa Leýli Hajy Ýazmämmedow - Ýenede Hajy Ýazmämmedow - Ýarym gelýär Hajy Ýazmämmedow - Söýerin seni Hajy Ýazmämmedow - Ýalan eken Hajy Ýazmämmedow - Kim çeker Hajy Ýazmämmedow - Ýar ýar Hajy Ýazmämmedow - Zybajan Hajy Ýazmämmedow - Sende ýüregim Hajy Ýazmämmedow - Köýdüreý Hajy Ýazmämmedow - Aýyrma Hajy Ýazmämmedow - Jady gözli Hajy Ýazmämmedow - Geläý gülüm Hajy Ýazmämmedow - (&Mergen Y) - Ezizim Hajy Ýazmämmedow - Garaşýan Hajy Ýazmämmedow - Nirede sen ýar Hajy Ýazmämmedow - Söýgülim (remiks) Hajy Ýazmämmedow - Diňe saňa Hajy Ýazmämmedow - Ýatlama Hajy Ýazmämmedow - Bagtymy baglaýan Hajy Ýazmämmedow - Gök çaý Hajy Ýazmämmedow - Ýeller Hajy Ýazmämmedow - Gitdiň Hajy Ýazmämmedow - Terk etme Hajy Ýazmämmedow - Meleguş Hajy Ýazmämmedow - Aýna Hajy Ýazmämmedow - Diňle Hajy Ýazmämmedow - Jahanym Hajy Ýazmämmedow - Züleýha Hajy Ýazmämmedow - Ezizim Hajy Ýazmämmedow - Alabaý Hajy Ýazmämmedow - Ýar bir yana, Sen bir ýana Hajy Ýazmämmedow - Arkadag Hajy Ýazmämmedow - Gürjüniň Hajy Ýazmämmedow - (&Azat Dönmezow) Ýanyňa geldim Hajy Ýazmämmedow - Ýetişsem Hajy Ýazmämmedow - (&Aýjemal Jumanyýazowa) Şirin janym Hajy Ýazmämmedow - Ak ýüzli Maralym Hajy Ýazmämmedow - Zyýada sen Hajy Ýazmämmedow - Türkmen Alabaýy Hajy Ýazmämmedow - (&Gülşat Gurdowa) Seň bilen Hajy Ýazmämmedow - Hoş gal söýgülim Hajy Ýazmämmedow - (&Nury Bazargurdow) Janymyň jany Hajy Ýazmämmedow - Ejizleýän Hajy Ýazmämmedow - (&Farhat Oraýew) O leý o leý Hajy Ýazmämmedow - (&Bego) Aýry ýollar Hajy Ýazmämmedow - Seni maňa meni saňa Hajy Ýazmämmedow - Bu dünýä bir ýalançy /Toý/ Hajy Ýazmämmedow - (&Ekiz Ekizow) Biwepa Hajy Ýazmämmedow - (ft Hasym Nazargullyýew) Näzijegim Hajy Ýazmämmedow - (&Kadyr Atabaýew) Jan kakam Hajy Ýazmämmedow - (&Adalat Çaryýew) Bir söýginiň wakasy Hajy Ýazmämmedow - Dünýä türgenleri Hajy Ýazmämmedow - (&Döwlet Mämmedow) Toý wersiýa Hajy Ýazmämmedow - (&Döwlet Mämmedow) Toý aýdymy Hajy Ýazmämmedow - Garaja gözüm Hajy Ýazmämmedow - (&Aziz) Aglaýan Hajy Ýazmämmedow - (&Söhbet Jumaýew) Seni bersinler maňa Hajy Ýazmämmedow - Umman Derya Hajy Ýazmämmedow - Dünýe Hajy Ýazmämmedow - Mahbuba Hajy Ýazmämmedow - (ft Amalia) Söz berýän Hajy Ýazmämmedow - (ft Kadyr Atabaýew) Jan kakam Hajy Ýazmämmedow - (&Dortguly Esenow) Söýup gal Hajy Ýazmämmedow - (&Parahat Nazarow) Kalbym zar Toy Remix Hajy Ýazmämmedow - (& Zulfia) Golaýla ToyRemix Hajy Ýazmämmedow - Selbijan Hajy Ýazmämmedow - Bagtyjan Hajy Ýazmämmedow - Söýginiň güýji, Aşgabadyn bagynda Hajy Ýazmämmedow - (& Bego) Ýaşlar gelýär Hajy Ýazmämmedow - Mährem Eneler Hajy Ýazmämmedow - Terk Etme (feat Mergen) Hajy Ýazmämmedow - Aýnajyk (feat Dowran Sahetgeldiyew) Hajy Ýazmämmedow - Nirede sen nirde (ft Adalat) Hajy Ýazmämmedow - Lalijek (feat Ylham Garlyyew) Hajy Ýazmämmedow - Bileje Hajy Ýazmämmedow - Zöhräm Hajy Ýazmämmedow - Toý Aýdymy