251564 Jemi diňlenen sany
60911 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýagýar ýagyş
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýagýar ýagyş
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Annuş Myratdurdyýew - Garaşdym /arhiw Annuş Myratdurdyýew - Söýgi söýgi Annuş Myratdurdyýew - Söýgülim sana Annuş Myratdurdyýew - Daş bolar Annuş Myratdurdyýew - Mahym Annuş Myratdurdyýew - Kalbymda sen Annuş Myratdurdyýew - Aýryldym Annuş Myratdurdyýew - Eneler Annuş Myratdurdyýew - Ýanlan aýdym Annuş Myratdurdyýew - Gel ýarym (Saz Merdan Döwletow Söz Gündogdy Nyýazow) Annuş Myratdurdyýew - Seni gabanýaryn Annuş Myratdurdyýew - Seň bilen (Saz Merdan Döwletow Söz Gündogdy Nyýazow) Annuş Myratdurdyýew - Ýagýar ýagyş Annuş Myratdurdyýew - Geregim sen Annuş Myratdurdyýew - Bitarap Watan Annuş Myratdurdyýew - Arzuwlanym Annuş Myratdurdyýew - Watana şöhrat Annuş Myratdurdyýew - Merdana türkmen Annuş Myratdurdyýew - Geregim Annuş Myratdurdyýew - Arkadag Annuş Myratdurdyýew - Diňe seň üçin Annuş Myratdurdyýew - Aý peri Annuş Myratdurdyýew - (& Güljahan Beknazarowa) Söýgi /2020 Annuş Myratdurdyýew - Aýt söýgi Annuş Myratdurdyýew - Aýdym aýt Annuş Myratdurdyýew - Ýyldyzym Annuş Myratdurdyýew - Aý yşkym Annuş Myratdurdyýew - Ýetir ýetir Annuş Myratdurdyýew - Türkmen gelini Annuş Myratdurdyýew - Unutmasyn Annuş Myratdurdyýew - Seniň üçin Annuş Myratdurdyýew - Tosuno Annuş Myratdurdyýew - Söýerin Annuş Myratdurdyýew - Sen bolmasaň Annuş Myratdurdyýew - Sen gerek Annuş Myratdurdyýew - Näzigim Annuş Myratdurdyýew - Sana garaşýan Annuş Myratdurdyýew - Maýa gyz Annuş Myratdurdyýew - Maýsa Annuş Myratdurdyýew - Leýli Annuş Myratdurdyýew - Leýli Annuş Myratdurdyýew - Garagöz Annuş Myratdurdyýew - Azeri aýdym Annuş Myratdurdyýew - Geregim owadan Annuş Myratdurdyýew - Gizleme Annuş Myratdurdyýew - Janam Annuş Myratdurdyýew - Gülnara Annuş Myratdurdyýew - Seniň üçin Annuş Myratdurdyýew - Ýagýar ýagyş Annuş Myratdurdyýew - (&Myrat Rozyýew) Aýdym aýt Annuş Myratdurdyýew - Arzuwym Annuş Myratdurdyýew - Ýyldyzym Annuş Myratdurdyýew - Geregim Annuş Myratdurdyýew - Uzak Ýaşa Arkadag Annuş Myratdurdyýew - Sen geregim Annuş Myratdurdyýew - Seniň yşgynda Annuş Myratdurdyýew - Ýaşa Arkadag Annuş Myratdurdyýew - Ber Eliňi Annuş Myratdurdyýew - Gülabat Annuş Myratdurdyýew - Sençe ýok Annuş Myratdurdyýew - Eneler Annuş Myratdurdyýew - Diňe seň üçin Annuş Myratdurdyýew - Türkmen gelini Annuş Myratdurdyýew - Näzigim Annuş Myratdurdyýew - Göýberme Meni Annuş Myratdurdyýew - Söýgülim saňa Annuş Myratdurdyýew - Diýme/Täze aýdym 2020/ Annuş Myratdurdyýew - Türkmenistan Annuş Myratdurdyýew - Näzigim Annuş Myratdurdyýew - Ýakdyň Süleýmany Annuş Myratdurdyýew - Wepadarym Annuş Myratdurdyýew - (&Güljahan B) Sen bir ýana Annuş Myratdurdyýew - Sen gerek Annuş Myratdurdyýew - Halas et Annuş Myratdurdyýew - Ýagýar ýagyş Annuş Myratdurdyýew - (& Güljahan B) Seň baryňda Annuş Myratdurdyýew - Kabul et Annuş Myratdurdyýew - Bakaňda Annuş Myratdurdyýew - Kabul et Annuş Myratdurdyýew - Söýgülim Annuş Myratdurdyýew - Ýaşaýar Annuş Myratdurdyýew - Ýör gideli Annuş Myratdurdyýew - Bile Bolaly Annuş Myratdurdyýew - Ezizim Annuş Myratdurdyýew - Ýaşaýar Annuş Myratdurdyýew - Sensiň geregim Annuş Myratdurdyýew - Gelsene läläm Annuş Myratdurdyýew - Aperi Annuş Myratdurdyýew - Dur Gitme