496 Jemi diňlenen sany
107 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gözleri meleje
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gözleri meleje
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän