139 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
41186 Jemi diňlenen sany
12541 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Hany hany
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Döwran Saparow - Mawy gözlerin Döwran Saparow - Bu söýgim Döwran Saparow - Duşurarmy ýar Döwran Saparow - Janym Döwran Saparow - Giç dal Döwran Saparow - Ezizim saňa Döwran Saparow - Ýarym Döwran Saparow - Watanym Döwran Saparow - Söýmen Döwran Saparow - Balam Döwran Saparow - Söýmediň gözel Döwran Saparow - Suwa geledir Döwran Saparow - Türkmen gyzlary Döwran Saparow - Söýgiň gerek Döwran Saparow - Söýgiň bilen Döwran Saparow - Söýýän seni (Murik bn.) Döwran Saparow - Söýgi aýdymy Döwran Saparow - Yrakda durma Döwran Saparow - Züleýha Döwran Saparow - Zar etme Döwran Saparow - Ýüregim küýsedi Döwran Saparow - Ýatlama (Baýram Taganow) Döwran Saparow - Ýar aglar Döwran Saparow - Ýar ýar Döwran Saparow - Ýarymdan meni Döwran Saparow - Ýas bolýan Döwran Saparow - Ýok ýok diýme (& Gözel) Döwran Saparow - Ýok diýme Döwran Saparow - Ýasasyn söýgi Döwran Saparow - Ýar derdinden Döwran Saparow - Ýandyrdy Döwran Saparow - Ýigitler Döwran Saparow - Aman bolsun Döwran Saparow - Ýagsydyr Döwran Saparow - Aheý Döwran Saparow - Toý bolsun Döwran Saparow - Aglama Döwran Saparow - Unutma ýar Döwran Saparow - Watanym Döwran Saparow - Toý güni Döwran Saparow - Taşlaý Döwran Saparow - Tüni Derýa Döwran Saparow - Täzegül Döwran Saparow - Tans edeli (Mix Dj M) Döwran Saparow - Sülgünim Döwran Saparow - Tuman Döwran Saparow - Şu gün agşam Döwran Saparow - Tä men gelinçäm Döwran Saparow - Sözläý Döwran Saparow - Söýýän Döwran Saparow - Söýgiň bilen (remix) Döwran Saparow - Şirwan Döwran Saparow - Söýýäňmi Döwran Saparow - Siwilýa Döwran Saparow - Şirin gyza Döwran Saparow - Seniň gülkin Döwran Saparow - Meňli Döwran Saparow - Seretme gyz Döwran Saparow - Salam täze ýyl Döwran Saparow - Sallanyp geçdi Döwran Saparow - Maral Döwran Saparow - Maýa Döwran Saparow - Mekdep ýyllarym Döwran Saparow - Mahym Döwran Saparow - Mejnun eýlediň Döwran Saparow - Ne syp mne sol na ranu Döwran Saparow - Oýlanmadyň Döwran Saparow - Leýli (Remix Murik) Döwran Saparow - Mährim Döwran Saparow - Nurjahan Döwran Saparow - Maralym Döwran Saparow - Leýlim nirede Döwran Saparow - Maýagözel Döwran Saparow - Leyli 2 Döwran Saparow - Leýli Döwran Saparow - Leýla Döwran Saparow - Läläm Döwran Saparow - Hurma (remix) Döwran Saparow - Jemile Döwran Saparow - Jemal Döwran Saparow - Hatyjan Döwran Saparow - Hany hany Döwran Saparow - Gyrmyzy Döwran Saparow - Gyz Döwran Saparow - Habibi Döwran Saparow - Gülüm ynanaý Döwran Saparow - Gülüm ynanaý (Remix Murik) Döwran Saparow - Gülnara Döwran Saparow - Gurbanlyk Döwran Saparow - Gülşat Döwran Saparow - Gülbahar Döwran Saparow - Gülaýym Döwran Saparow - Gülälegim Döwran Saparow - Gözeller Döwran Saparow - Gözelim Döwran Saparow - Gitsem gelermen Döwran Saparow - Gideli Döwran Saparow - Gaşlaryňa Döwran Saparow - Gel Aýgülim Döwran Saparow - Gelsene Döwran Saparow - Gelin Döwran Saparow - Garaşa garaşa Döwran Saparow - Gaçma Döwran Saparow - Esger Döwran Saparow - Düýş Döwran Saparow - Eli bilezikli gyz Döwran Saparow - Esger ýör Döwran Saparow - Dur gitme ýarym Döwran Saparow - Duran ýerleri Döwran Saparow - Dünýäm Döwran Saparow - Dostlar bilen Döwran Saparow - Doglan güniň Döwran Saparow - Diwana diýme Döwran Saparow - Disko bar (Remix Murik) Döwran Saparow - Bugdaý renkli söýgüli Döwran Saparow - Bilgin Döwran Saparow - Barmaly Döwran Saparow - Bala Döwran Saparow - Aýryldym Döwran Saparow - Bagt toý bu gun Döwran Saparow - Aýnabat Döwran Saparow - Aýjan Döwran Saparow - Aýgül Döwran Saparow - Awaza gideli Döwran Saparow - (& Eneş Rejepowa) Aşgabadym Döwran Saparow - Aşgabady gezeli Döwran Saparow - Armanym galdy Döwran Saparow - Arzuwym Döwran Saparow - Aşgabatdan gelýär diýsinler Döwran Saparow - Aşgabat Döwran Saparow - Läläm Döwran Saparow - Leýli Döwran Saparow - Doglan güniň Döwran Saparow - Aşgabada seýil edeli Döwran Saparow - Küýzeli gyz Döwran Saparow - Aşgabady gezeli Döwran Saparow - (ft Azat Dönmez, Kuwwat D, Sapar S) Nurjahan Döwran Saparow - Mal ýagşy Döwran Saparow - Läle (ft. Nazir Habibow)