31773 Jemi diňlenen sany
8602 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Maňa söýgi ýok
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Jemalym Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Bu gözel Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Aglaýan Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Aglama Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Alaçsyz galdym Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Aýnam Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Aglama aglama Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Züleýha Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýasly ýar Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýarsyz gujak Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýar nirede Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Yşgyňa zar etdin Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Seni küýseýärin Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýakma gel Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýalňyz özüm Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ýar ýar Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Şemsat Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Nirede Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Selbijan Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Öýme Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Selbi Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Nirede galdy Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Maňa söýgi ýok Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Leýli Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Mährijan Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Leýla Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Läläm Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Jennet Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Jerenim Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Habar alsana Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Günäm näme Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gülzada Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gutlag aýdymy Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gülşadym Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gülnara Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Güljanym Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gözelim Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gara saçyň Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gel ezizim Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Geläýseň Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Elimde däl Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ezizim gelsene Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Dünýä Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Dilber Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Dertli Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Garaşýar Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Habar alsana Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Habar alsana Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Garaşýan Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Ynanaý maňa Amangylyç (Amaş) Ballyýew - Gözelim