17949 Jemi diňlenen sany
7086 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Jan bibi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Leýla Şadurdyýewa - Gaşly ýarym Leýla Şadurdyýewa - Parla ýaşyl baýdagym Leýla Şadurdyýewa - Ozüň ýetir ýara meni Leýla Şadurdyýewa - Pelek Leýla Şadurdyýewa - Oýanmadyň Leýla Şadurdyýewa - Obamyň lälesi Leýla Şadurdyýewa - Nädejeksen Leýla Şadurdyýewa - Meni Leýla Şadurdyýewa - Ne bag duýdy ne bagban Leýla Şadurdyýewa - Mätäç eýleme Leýla Şadurdyýewa - Men seni Leýla Şadurdyýewa - Köýdirdi meni Leýla Şadurdyýewa - Mamamjana habar ber Leýla Şadurdyýewa - Leýli Leýla Şadurdyýewa - Mala seretmez Leýla Şadurdyýewa - Kerem islärin Leýla Şadurdyýewa - Kaýdan geler sen Leýla Şadurdyýewa - Islärin Leýla Şadurdyýewa - Jigi jigi Leýla Şadurdyýewa - Jan bibi Leýla Şadurdyýewa - Janymyň jananasy Leýla Şadurdyýewa - Heýkil han Leýla Şadurdyýewa - Haýsy hanyň ogly Leýla Şadurdyýewa - Har eýlär Leýla Şadurdyýewa - Hasar dagy Leýla Şadurdyýewa - Har etmen Leýla Şadurdyýewa - Gir koluma sevgilim (türkçe) Leýla Şadurdyýewa - Gyzlar göteriň sandygy Leýla Şadurdyýewa - Giden gaýdyp gelmezmi Leýla Şadurdyýewa - Göwnüm Leýla Şadurdyýewa - Gözi ýolda galanyma Leýla Şadurdyýewa - Geçip geldim Leýla Şadurdyýewa - Geler sallana sallana Leýla Şadurdyýewa - Galmanam senden Leýla Şadurdyýewa - Garyp düşdi illerine Leýla Şadurdyýewa - Ene Leýla Şadurdyýewa - Bilezik Leýla Şadurdyýewa - Eleme Leýla Şadurdyýewa - Dön göwnim Leýla Şadurdyýewa - Bilen barmy Leýla Şadurdyýewa - Çekendir seniň Leýla Şadurdyýewa - Biziň bilen bir tanyş Leýla Şadurdyýewa - Balama degme Leýla Şadurdyýewa - Bagban edeýin Leýla Şadurdyýewa - Bal garja Leýla Şadurdyýewa - Bar indi Leýla Şadurdyýewa - Bagtyhan Leýla Şadurdyýewa - Bakan gözleriň Leýla Şadurdyýewa - Ahal ýigidi Leýla Şadurdyýewa - Yşk ýakdy Leýla Şadurdyýewa - Zar eýle Leýla Şadurdyýewa - Aglaryn Leýla Şadurdyýewa - Ýusup ahmet Leýla Şadurdyýewa - Yşk ýakyp yandyrdy Leýla Şadurdyýewa - Ýeller Leýla Şadurdyýewa - Ýigide Leýla Şadurdyýewa - Ynanmaz Leýla Şadurdyýewa - Ýarym bilen gideýin Leýla Şadurdyýewa - Ýaranlar Leýla Şadurdyýewa - Tejenli läläm Leýla Şadurdyýewa - Ýalydyr Leýla Şadurdyýewa - Ýar etmen Leýla Şadurdyýewa - Turkmeniň Leýla Şadurdyýewa - Turkmeniň Leýla Şadurdyýewa - Söýen ýarym Leýla Şadurdyýewa - Terkediji bolma Leýla Şadurdyýewa - Seniň Leýla Şadurdyýewa - Saňa näme boldy Leýla Şadurdyýewa - Seniň balaň Leýla Şadurdyýewa - Sen sen Leýla Şadurdyýewa - Sen onda agla, men munda Leýla Şadurdyýewa - Sana garşy