823 Jemi diňlenen sany
131 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Çyramy sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Çyramy sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän