167789 Jemi diňlenen sany
51384 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Aýralyk aýdymy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Aýralyk aýdymy
Şekilli aýdym barada maglumat