16969 Jemi diňlenen sany
4519 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Obadaşym (Janly ses)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Obadaşym (Janly ses)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän