82 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
52591 Jemi diňlenen sany
14155 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ajy Söygi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ajy Söygi
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Mekan Ataýew - Jan atam, käbäm enem Mekan Ataýew - Hurma /toý aýdymy Mekan Ataýew - (ft Nobat Ödenýazow) Doňdurma Mekan Ataýew - Kino Ýaly Mekan Ataýew - Dälisi Mekan Ataýew - Geçerin Mekan Ataýew - Alajym Sende Mekan Ataýew - Zaryň Seniň Mekan Ataýew - Çynmy Ýalanmy Mekan Ataýew - Zäherli Bägül Mekan Ataýew - Günde-günde Mekan Ataýew - Ýok-ýok Mekan Ataýew - Gel-gel Mekan Ataýew - Telbe Mekan Ataýew - Ajy Söýgi Mekan Ataýew - Ýadygär Mekan Ataýew - Hurma Mekan Ataýew - Duşuran Ykbal Mekan Ataýew - Günde günde Mekan Ataýew - Dälisi Mekan Ataýew - Günde günde Mekan Ataýew - Dälisi Mekan Ataýew - O bakar Mekan Ataýew - Gelsene ýar Mekan Ataýew - Gözelim Mekan Ataýew - Seniňki Mekan Ataýew - Owadan aý Mekan Ataýew - Läläm Mekan Ataýew - (&Röwşen Gurbanmämmedow) - Sensiz ýok /2020 Mekan Ataýew - Zer bolmaz Mekan Ataýew - (&Repa) - Sen nirede Mekan Ataýew - Zaryň seniň [Toý] Mekan Ataýew - Owadanja (Toý) Mekan Ataýew - Watanym Mekan Ataýew - Obakar (Toý) Mekan Ataýew - Sessiz söýgi Mekan Ataýew - Namaz Parzy Mekan Ataýew - Näzlije ýarym Mekan Ataýew - Meňzär sen Mekan Ataýew - Bolma Mekan Ataýew - Gelsene ýarym Mekan Ataýew - Ak maýa gerek Mekan Ataýew - Arab tilli söwdügim Mekan Ataýew - Gel söýenim Mekan Ataýew - (& Habib) Seni söýerin Mekan Ataýew - Ajy Söygi Mekan Ataýew - (ft. MaRo) - Gideýin Mekan Ataýew - Ýana ýana [Toý] Mekan Ataýew - Geregim Mekan Ataýew - Sensiz yok (ft.Rowshen Gurbanmammedow) Mekan Ataýew - Söýgi kitaby Mekan Ataýew - Zalym Pelek Mekan Ataýew - Söyemok diýme Mekan Ataýew - Söýýän diýemok Mekan Ataýew - Gözleyan [Janly ses] Mekan Ataýew - Barmy Mekan Ataýew - Gelin bol maña /Konsert Mekan Ataýew - Arabyñ gyzy Mekan Ataýew - Ýaly Mekan Ataýew - Söýýän seni /toý/ Mekan Ataýew - (ft Bu Tesla) Halanym Mekan Ataýew - Unudaly geçenleri Mekan Ataýew - (ft Ibo) Kiz başina Mekan Ataýew - Görşeli Mekan Ataýew - (&Azat Dönmez) Seslenäý Mekan Ataýew - (&Mekan B) Neýläýin Mekan Ataýew - (ft Habib) Seni söýerin Mekan Ataýew - (&Bu Tesla) Ýüregime giräý Mekan Ataýew - Aýym Mekan Ataýew - Gijämiz Mekan Ataýew - Sessiz söýgi Mekan Ataýew - Mähriňe suwsatma Mekan Ataýew - (ft Arsi) Ýüregimi aç Mekan Ataýew - (& Ataş Jumaýew) Bahara Mekan Ataýew - (& SBeater) Ayna Mekan Ataýew - Tans edeli Mekan Ataýew - Unudaly geçenleri Mekan Ataýew - Şäher gözeli Mekan Ataýew - Gitme uzaga Mekan Ataýew - (feat BuTesla) Ýüregime giräý Mekan Ataýew - Toý Aýdymy Mekan Ataýew - Tabi Tabi Toý remix