29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
172986 Jemi diňlenen sany
31773 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Soprano & Mäti) Biz bilen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Soprano & Mäti) Biz bilen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän