356 Jemi diňlenen sany
30 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ynanman saňa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ynanman saňa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän