3 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
2085 Jemi diňlenen sany
432 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Gara maňa
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Gara maňa
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän