68 Jemi diňlenen sany
11 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Eziz ýarym
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Eziz ýarym
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän